Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Modern Methods of Time-Frequency Warping of Sound Signals

By Michal Trzos

Abstract

Tato práce se zabývá reprezentací nestacionárních harmonických signálů s časově proměnnými komponentami. Primárně je zaměřena na Harmonickou transformaci a jeji variantu se subkvadratickou výpočetní složitostí, Rychlou harmonickou transformaci. V této práci jsou prezentovány dva algoritmy využívající Rychlou harmonickou transformaci. Prvni používá jako metodu odhadu změny základního kmitočtu sbírané logaritmické spektrum a druhá používá metodu analýzy syntézou. Oba algoritmy jsou použity k analýze řečového segmentu pro porovnání vystupů. Nakonec je algoritmus využívající metody analýzy syntézou použit na reálné zvukové signály, aby bylo možné změřit zlepšení reprezentace kmitočtově modulovaných signálů za použití Harmonické transformace

Topics: QFFT; FChT; Harmonic Transform; Harmonická transformace; PTDFT; Fan-Chirp transformace; Fan-Chirp Transform
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2015
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:233630
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.