Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The Export Performance of European Small and Medium Businesses

By Matej Šiška

Abstract

Diplomová práca popisuje exportnú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v Európskej Únii, faktory ovplyvňujúce ich výkonnosť a rozhodovanie ohľadne exportných aktivít. Použitie relevantnej literatúry a štúdií umožnuje poskytnúť kritický pohľad na danú problematiku. Na konci práce sú navhrnuté odporúčania na zlepšenie a záver

Topics: stredné a malé podniky; SMEs; competition; výkonnosť; export; performance; Európska únia; European Union; konkurencieschopnosť; competitiveness
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2013
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:223973
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-22... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.