Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Preparation and characterization of self assembled polymer nanocomposites

By Petr Lepcio

Abstract

Polymerní nanokompozity na bázi polyhedrálních oligomerních silsesquioxanů (POSS) představují slibnou oblast výzkumu, která potenciálně může využít samouspořádávní při navrhování nových materiálů. Tato diplomová práce popisuje postup přípravy oktafenyl-POSS/PS, oktafenyl-POSS/PMMA a oktamethyl-POSS/PS systémů a charakterizaci jejich termomechanických vlastností v pevné fázi a reologických vlastností v roztoku. Získané výsledky jsou diskutovány s přihlédnutím k teoriím zabývajících se stavem disperze nanočástic

Topics: Polymerní nanokompozity; termomechanické vlastnosti; particle spatial organization; state of dispersion; polyhedrální oligomerní silsesquioxany (POSS); Polymer nanocomposites; polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS); samouspořádávání; thermomechanic properties; polystyren (PS) polymethylmethakrylát (PMMA); prostorové uspořádání částic; nanoparticles; stav disperze; polystyrene (PS); reologie; self-assembly; poly(methyl methacrylate) (PMMA); rheology; nanočástice
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Year: 2014
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:217011
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-21... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.