Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bioavailability of metals species in water ecosystem

By Ágnes Melecske

Abstract

Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti a toxicity pro organizmus. Membránová technika Donnan se používá k měření koncentrace volných kovových iontů a v této diplomové práci je ověřena pro směsi kovů (Pb + Cu) při absenci a přítomnosti malých organických ligandů. Olovo a měď jsou environmentálně důležité kovy díky své toxicitě a rozdílným vazebným vlastnostem ve vztahu ke studovaným ligandům

Topics: Copper; lead; olovo; bioavailability; biodostupnost; DMT; AAS; Měď
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Year: 2012
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:216840
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-21... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.