Location of Repository

Bioavailability of metals species in water ecosystem

By Ágnes Melecske

Abstract

Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti a toxicity pro organizmus. Membránová technika Donnan se používá k měření koncentrace volných kovových iontů a v této diplomové práci je ověřena pro směsi kovů (Pb + Cu) při absenci a přítomnosti malých organických ligandů. Olovo a měď jsou environmentálně důležité kovy díky své toxicitě a rozdílným vazebným vlastnostem ve vztahu ke studovaným ligandům

Topics: Copper; lead; olovo; bioavailability; biodostupnost; DMT; AAS; Měď
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Year: 2012
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:216840
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-21... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.