Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Att motivera till hälsa

By Kalle Mårdén and Mikael Odström

Abstract

Bakgrund: Övervikt och sjuklig fetma är ett av nutidens allvarligaste hälsoproblem. Idag lider runt 30 procent av världens befolkning av detta tillstånd, och detta antal befaras stiga till drygt 50 procent inom enbart femton år. De allvarliga sjukdomstillstånd som individen riskerar att utveckla till följd av övervikt innebär en stor belastning för både patienten och samhället. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskan kan verka för att öka möjlighet till viktnedgång hos patienter med fetma eller övervikt. Metod: Denna studie baseras på 18 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ sort. Artiklarna redovisar effektiviteten hos olika former av beteendeterapi och rådgivning samt hur dessa omvårdnadsredskap komplementeras för en möjlighet till bättre behandling. Dessutom undersöks patienters upplevelse av att leva med överviktsproblematik och hur de upplevt att möta sjukvården och samhället under sin behandling och sin kamp för en bättre hälsa. Resultat: Tre huvudfynd har identifierats genom denna undersökning. Relationen mellan vårdgivaren och vårdtagaren är av högsta vikt för att nå lyckad behandling. För att kunna hjälpa patienten genomgå denna mycket krävande behandling används en form av rådgivning där en nära och förtroendefull relation är av största vikt. Att hålla patienten motiverad är själva kärnan i behandling. Det krävs en stor psykologisk omställning hos patienten för att denne ska ändra sina levnadsvanor till det bättre. Som vårdpersonal har man som uppgift att på bästa möjliga sätt få patienten att hålla motivation och hopp uppe och på så sätt främja både kort- och långsiktig framgång med sin viktnedgång. Både patienten och samhället belastas av negativa psykosociala faktorer. En belastande självbild, stigmatisering och fördomar från människor runtomkring är exempel på dessa faktorer, som skapar hinder i samband med patientens försök nå en bättre hälsa. Den sortens skam som uppstår i samband med överviktsproblematik måste hanteras och tas hänsyn till. Slutsats: En relation mellan vårdgivare och vårdtagare baserad på ömsesidig respekt och förtroende, där patienten ges tid och upplever sig själv vara stöttad och motiverad är viktigt för att optimera möjligheterna till viktnedgång

Topics: Fetma, Övervikt, Rådgivning, Motivering, Fysisk aktivitet
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/39490

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.