Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

En experimentstudie om möjligheten att reducera det fundamentala attributionsfelet

By Mårten Düring and Alexander Nordgren

Abstract

Syftet med studien var att undersöka om det går att påverka människors attributionsstil. 40 studenter fick i ett experiment direkt information om det fundamentala attributionsfelet. Ett test av implicita personlighetsteorier ingick som en del av experimentet. Deltagarna i experimentgruppen fick se en informerande film om det fundamentala attributionsfelet och kontrollgruppen fick se en film om korrelation. Därefter undersöktes i vilken grad deltagarna gjorde det fundamentala attributionsfelet. Analysen av data visade inga signifikanta resultat om att det gick att minska det fundamentala attributionsfelet med direktinformation. Implicita personlighetsteorier hade ingen effekt på i vilken utsträckning deltagarna gjorde det fundamentala attributionsfelet. Erfarenhet av studier och arbete påverkade inte heller utfallet

Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/38410

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.