Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Myten om socialen - En narrativ textanalys av ’socialen’ och

By Petter Mattsson, Mikael Modin and Niclas Wahlström

Abstract

Syftet med den här uppsatsen var att beskriva den bild av socialen och dess klienter som framställs i tryckt svensk nyhetsmedia. Vi frågade oss vilka roller som finns i den svenska nyhetspressens narrativ om socialen och dess klienter och hur dessa roller framställs. Vi ställde också frågan om vilka tänkbara moraliska teman och bakomliggande värderingar som kan utläsas ur narrativet och hur dessa ser ut. Vårt urval har bestått av nio nyhetsartiklar där socialtjänsten beskrivits som felande. Artiklarna hittade vi i mediearkivets databas genom sökorden: “socialen” och “socialtjänsten”. Vi använde oss av narrativ metod och teori för att analysera textmaterialet. Vi kom fram till att det finns specifika roller i medias rapportering om socialtjänsten som vi utifrån narrativ metod kunnat dela in i protagonisten, antagonisten och biroller. Vi visade att dessa har specifika karaktärsdrag. Protagonistens karaktärsdrag syftar till att väcka läsarens sympati eller empati. Antagonisten är protagonistens motpol och den som står i protagonistens väg. Antagonisten gestaltas som maktfullkomlig och kall. Narrativets biroller står vid protagonisten respektive antagonistens sida. Vi identifierade också narrativets huvudsakliga moraliska teman, de poänger som är underliggande i narrativet. Vi fann fyra teman vilka handlar om att socialen har ett ansvar att hjälpa de som har det svårt men gör inte det, att empati borde vara vägledande, att socialen borde låta vanligt folk vara, samt temat om att vem som helst kan hamna i en sådan här situation

Topics: socialen, socialtjänsten, narrativ, media, föreställd gemenskap
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36871

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.