Article thumbnail

Chefens resa genom ett alkoholärende. : En studie om chefers upplevelser och erfarenheter av att hantera anställda med alkoholproblematik.

By Britta Lindahl and Karin Åstrand

Abstract

I Sverige ses alkohol som socialt accepterat under såväl vardag som högtid, både jul och konferensresa skålas in med öl och brännvin. Dock går det inte att frångå det faktum att över 300 000 av landets invånare lider av ett alkoholberoende, vilket gör det till en av våra största folkhälsosjukdomar. En sjukdom som ofta inte syns, men förekommer framförallt på våra arbetsplatser. På arbetsplatsen ligger yttersta ansvaret hos cheferna; deras förmåga att upptäcka och agera när tecknen väl syns hos individen. Dessa tecken är inte alltid enkla att se vilket framgick i denna studie. Studiens syfte var att skapa förståelse för chefers upplevelser och erfarenheter av att hantera anställda med alkoholproblematik samt att utröna vad som påverkar chefers agerande när de ställs inför denna situation. För att uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ, hermeneutisk intervjustudie. Deltagare i studien var chefer med erfarenhet av alkoholproblematik samt ledande aktörer inom alkoholarbete i näringslivet. Studiens huvudsakliga slutsatser är att alkohol är ett svårhanterligt ämne för chefer, grundat i rädslor och kunskapsbrist. Det framkom även att chefer upplever en svår balansgång mellan medmänsklighet och arbetsgivaransvar samt lagkrav

Topics: Chef, ledarskap, alkoholproblematik, arbetsplats, Human Resources
Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Year: 2014
OAI identifier: oai:DiVA.org:umu-100076
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.