Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

ВІДГУК\ud офіційного опонента про дисертацію Білошицької Тетяни\ud Юріївни “Підготовка майбутніх учителів до педагогічного\ud консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності”,\ud поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних\ud наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної\ud освіти

By Л. О. Хомич
Topics: Q Science (General)
Publisher: Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:17312

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.