Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Методичні рекомендації з курсу «Корпоративне управління»\ud

By О. В. Кіндрась

Abstract

Методичні матеріали з курсу «Корпоративне управління» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені освітньо-професійною програмою.\ud Методичні матеріали з дисципліни «Корпоративне управління» складаються зі вступу, розподілу навчальних годин на модулі, тем лекційного курсу дисципліни, інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять, а також до самостійної роботи студентів, наявні завдання та вимоги до підсумкових модульних контрольних робіт і до екзамену, список рекомендованої літератури.\u

Topics: HG Finance
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:17034

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.