Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De kunst van het hoefbeslag, of handleiding, om zoo wel de gezonde als gebrekkige hoeven der paarden op eene doelmatige wijze, te behandelen en te beslaan

By Joachim Friedrich Christian Dieterichs and Johan Anton Willem Hart

Abstract

INHOUD. \ud \ud Bladzijde.\ud \oorrede.....................*.\ud Korte geschiedenis van het hoefheslag. . . . . 1.\ud Inleiding.................... 9\ud Eerste Afdeeling van het hoefheslag.\ud Ontleding van den hoef, en de deelen , welke\ud in denzelven besloten zijn, en daaraan grenzen. 14.\ud Eerste Onder-afdeeling.\ud Over de ontleding van den hoef en deszelfs\ud deelen...................14.\ud Tweede Onder-afdeeling.\ud Beschrijving van de , in den hoorn-schoen be-\ud slotene, declen................35.\ud Derde Onder-afdeeling.\ud A. Over de voeding en den groei van den hoef. 57.\ud B. Over liet nut en de verrigtingen van den\ud hoef, en der af^ondotrlijke, beschrevene , dee-\ud len van denzelven.........., - . G5,\ud Tweede Afdeeling.\ud Over de uitoefening van het hoefheslag. . , . 8S. \ud ï N H O U D.\ud Eerste Onder-afdeeling.\ud bladzijde.\ud A. Smïds- en beslags-werktuigen........üa.\ud B. Over de zelfstandigheden, welke men tot\ud het vervaardigen van hocfijzers, en het be-\ud slaan bezigt.................91*\ud £L Over de maatregelen van voorzorg bij liet\ud hoefbeslag..................99.\ud Tweede Onder-afdeeling.\ud Over het bewerken van de hoeven tot het be-\ud slaan.......>........... HO,\ud Derde Onder-afdeeling.\ud Over het vervaardigen van hoefijzers, en de\ud regelen, welke hierbij in acht moeten\ud worden genomen. .... ........126.\ud Vierde Onder-afdeeling.\ud Over het rigtcn en oppassen der hocfijzers. 137.\ud Vijfde Onder-afdeeling.\ud Over het beslaan zelf, en wel van gezonde\ud hoeven. ..................141.\ud Zesde Onder-afdeeling.\ud Over het winter-beslag............ 148.\ud Zevende Onder-afdeeling. |\ud Over de gebrekkige en. zieke hoeven, en over\ud derzelver beslag..............155.\ud Eerste Hoofdstuk.\ud Over de schecve hoeven...........156.\ud INHOUD. \ud \ud Tweede Hoofdstuk,\ud bladzijde.\ud Over de boks-hoeven. . »..........157»\ud Derde Hoofdstuk.\ud Over de hoeven met ingetrokkenc, zwakke, zij-,\ud en dragt-, of verscn-wandèn. .-. ., . ... 159.\ud Vierde Hoofdstuk.\ud Over de klem-hoeven. ...........161.\ud Vijfde Hoofdstuk.\ud Over de vlakke , platte , en volle hoeven. . . 173.\ud Zesde Hoofdstuk.\ud Over de hoorn-scheuren , den osse-voet, en de\ud hoorn-kloven................189,\ud Zevende Hoofdstuk.\ud Over de hoeven, waarbij de hoorn-zool ge-\ud deeltelijk van den hoorn-wand is afgeschei-\ud den................ .... 201.\ud Achtste Hoofdstuk.\ud Over de kneuzingen der vlecscli-zool, of over\ud de steengallen, blaauwc vlakken......202.\ud Negende Hoofdstuk.\ud Over de bclccdigingen van den vlcesch-wand,\ud of over het vernagelen...........206.\ud Tiende Hoofdstuk.\ud Over den rot-straal.............213, \ud INHOUD.\ud Achtste Onder-a fdeeling.\ud bladzijde*\ud Over het beslaan van zoodanige paarden , wier\ud ledematen eenen onvolkomen stand bezit-\ud ten, en daardoor eenen gebrekkigen gang\ud hebben.................. 222.\ud Eerste Hoofdstuk.\ud Over het strijken..............222.\ud Twiede Hoofdstuk.\ud Over het aanslaan der Paarden, ook het slaao\ud of vangen in. de ijzers , of het smeden ge-\ud noemd..................229.\ud Negende Onder-afdeeling.\ud Over eenige verba nd-hoclijzers........251.\ud Tiende Onder-afdeeling.\ud Over het beslag van Maiidieren , Ezels, en\ud Runderen.................236.\ud Elfde Onder-afdeeling.\ud Over eenige vreemde wijzen van hoefbeslag. . 242.\ud Verklaring der platen............249.\ud Aanhangsel.................258

Topics: Diergeneeskunde, Diergeneeskunde. Paard, Veterinary Medicine, horse, Diergeneeskunde
Publisher: Gebroeders Van Cleef
Year: 1830
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31498
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.