Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Verzamelde opstellen uit "Het paard", geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. - Dl.2

By 

Abstract

Pag.\ud 1. Koop het paard dat U past............... 1\ud 2. Ben paard zy van boven kort en daarbij van onder lang..... 5\ud 3. Over Strijken.................... 7\ud 4. Over Opzadelen.................... 17\ud 5. Over Afzadelen..............,..... 20\ud 6. Benige opmerkingen naar aanleiding eener brochure des Heeren J. v.\ud Stolk.................• . . . 24\ud 7. De richting der Nederlandsche paardenfokkerij........ 28\ud 8. Over Soort en Ras.................. 41\ud 9. Een brok uit de notulen van de buitengewone vergadering van inge-\ud schrevenen in het Nederlandsch P. S............ 44\ud 10. De richting der paardenfokkerij in Groningen......... 45\ud 11. Over tweewielige rijtuigen................ 55\ud 12. Over Optuigen.................... 59\ud 13. Over Uitspannen................... 62\ud 14. Over Veulenhoeven en de verpleging daarvan......... 64\ud 15. Overdrijving................., . . . 68\ud 16. Over lenigheid van een paard als noodzakelijk vereischte tot behoor-\ud lijke africhting er van................ 74\ud 17. Over het koopen op verkoopingen.....,....... 79\ud 18. Wenken uit de practijk, inzake paarden die trekken, en paarden\ud waaraan getrokken wordt............... 82\ud 19. Over poetsmateriaal en over poetsen.....,...... 87\ud 20. Kreupel.................. . . . • 97\ud 21. Hengstenkeuringen en Marietje's ommelet.......... 99\ud 22. De beteekenis der wervelkolom voor de verrichtingen...... 104\ud 23. Over „kijken", over „houding" en een suikerpaardje . . . . . . 109\ud 24. Over struikelen en onsolieden stand............ 116\ud 25. Paarden, die in scheeve houding voor het rijtuig gaan..... 119\ud 26. Leidselarbeid voor paarden die scheef gaan.......... 123\ud 27. Militaire Sport.................... 126\ud 28. Kniehalster voor paarden die in de wei loopen en over de afsluiting\ud springen..................... 130\ud 29. Over galop in 't begin der africhting van een rijpaard...... 131\ud 30. Het afkeuren op cornage bij de verplichte rijkshengstenkeuring in\ud Nederland......'.......'........ 135\ud 31. Over drachtigheidskenteekenen.............. 140\ud 32. Over angst en schrikken bij paarden............ 142\ud 33. Over een paard dat het rijtuig niet wil trekken........ 146\ud 34. Over veulengeboorte en verpleging der moedermerrie, er. het jong\ud na de geboorte................... 152\ud 35. Over bandageeren en „'t waarom" er van. Bandages in 't algemeen\ud en de New-Market en Sandown in 't bizonder........ 155\ud 36. Beoordeeling van paarden................ 164\ud 37. Over „Veulens in de wei", en „Spekvet".......... 170\ud 38. Over „Voorbereiding en conditie van paarden voor Keuringen en\ud Tentoonstellingen" en „Keurmeesters"........... 173\ud 39. Over de intelligentie van het paard............ 185\ud 40. Over Conditie-beoordeeling................ 190\ud 41. Een practisch, goedkoop werktuigje............ 196\ud 42. Over het onderhoud van het rijtuig............ 198\ud 43. Over „De kruik gaat enz." en „Het kluisteren van merries" . . . 204\ud 44. Dressuur-systemen................... 208\ud 45. Over 't onderhoud van de tuigen............. 214\ud 46. Dampigheid.............■....... 217\ud 47. Wat is het beginsel van „Hooge School?" Kan „Hooge School"-rijden\ud dienen ter vervolmaking van rij-onderricht?......... 220\ud 48. Let op de afstamming van het fokmateriaal.......... 224\ud 49. Drenken van paarden................. 225\ud 50. Paarden-illusie.................... 23

Topics: Diergeneeskunde, Veterinary Medicine, horse, Diergeneeskunde, Diergeneeskunde. Paard
Publisher: Heidema
Year: 1908
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30361
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.