Article thumbnail
Location of Repository

"HUONOSTI KEHOSSAAN" - SEKSUAALISESTI HYVÄKSIKÄYTETYN NAISEN FYSIOTERAPIA

By Hanna Linderoos and Maria Seppälä

Abstract

Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsauksen omainen työ, jonka tarkoituksena on saada lisätietoa tämän hetkisestä seksuaalisesti hyväksikäytetyn potilaan fysioterapiasta. Työn tavoitteena on löytää työkaluja fysioterapeuteille, sekä muille terveydenalan ammattilaisille potilaiden terapiaan ja kuntoutukseen. Tätä kautta tavoitellaan potilaille laadukkaampia fysioterapian palveluita ja ammattilaisten vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Opinnäytetyössä lähestytään aihetta olemassa olevan kirjallisuuden ja tutkimusten avulla, sekä viiden aiheen parissa työskentelevän fysioterapian ammattilaisen haastatteluilla. Työssä käsitellään seksuaalista hyväksikäyttöä käsitteenä, siitä aiheutuvia vaikutuksia, sekä erinäisiä psykofyysisen fysioterapian keinoja traumapotilaan kuntoutuksessa. Haastatteluaineiston hankinta toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelulla eli teemahaastattelulla. Neljä haastatteluista toteutettiin puhelinhaastatteluna, yksi kasvokkain. Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Työssä esitellään seksuaalisesti hyväksikäytettyjen fysioterapiaa analyysin tuloksena muodostuneina teemoina yhdessä kirjallisuuden ja haastatteluista saadun tiedon kanssa. Opinnäytetyössä on käytetty suoria lainauksia kaikilta haastateltavilta fysioterapeuteilta.The thesis is a literature review the purpose of which was to find updated information on physiotherapy for sexually abused patients. The aim was to provide information as well as therapy and rehabilitation tools for physiotherapists and other health service professionals. This would enhance the quality of physiotherapy services and the development of the professionals’ interaction skills. The topic was approached by analyzing literature and interviewing five professional physiotherapists working with sexually abused patients. The thesis deals with the concept of sexual abuse, its consequences and various methods of psycho-physical physiotherapy in the rehabilitation of traumatized patients. The interview data was collected by using five semi-structured theme interviews. Four of them were conducted by telephone and one face to face. All the interviews were recorded and transcribed. The thesis describes the physiotherapy of sexually abused patients in the form of themes based on the analysis of the interviews and professional literature. Direct quotations were included in the analysis of the interviews

Topics: mielenterveys, seksuaalinen hyväksikäyttö, fysioterapia, psykofyysinen fysioterapia, vuorovaikutus, fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|, Fysioterapian koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/73025
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.