Article thumbnail

Patientens upplevelser av sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet : En litteraturstudie

By Jessica Olsson and Martina Smith

Abstract

Bemötandet är en viktig del inom vården och sjuksköterskans bemötande av patienten kan vara det som han minns bäst av mötet. Bemötandet har en central roll i sjuksköterska-patientrelationen oberoende av vilket hälsoproblem som leder till att patienten söker vård. Syftet var att belysa faktorer som har betydelse för hur patienten upplever sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet. En litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats genomfördes. Artiklarna bearbetades enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av en analysmetod. I resultatet framkom att sjuksköterskans inställning, kommunikation och patientcentrerade vård var viktiga faktorer som hade betydelse för hur patienten upplevde sjuksköterskans bemötande. Att sjuksköterskan i sin yrkesroll skall ha en vänlig och vårdande attityd, ett holistiskt och humanistiskt synsätt, att hon skall utöva sitt arbete i en patientcentrerad anda där patienten står i fokus och sjuksköterskan visar ett äkta intresse för och ser varje patient som unik med respekt för patientens integritet och värdighet var viktiga komponenter. Detta arbete kan ge en ökad förståelse beträffande bemötandets innehåll och kan även hjälpa sjuksköterskan till att anpassa sitt bemötande så att det svarar upp mot patientens unika behov, förutsättningar och förväntningar i det vårdande mötet

Topics: Bemötande, kommunikation, patientperspektiv, patientupplevelser, sjuksköterska, patientrelation
Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa
Year: 2008
OAI identifier: oai:DiVA.org:bth-2946
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles