oaioai:DiVA.org:hig-7134

Förbättring av Hofors kommuns hemsida:Socialtjänsten

Abstract

Hofors kommun har idag en dynamisk hemsida som tillhandahåller alla tjänster som ingår i kommunens verksamheter och som är uppdelade på 3 olika nämnder. Syftet med det här projektet var att förbättra den delen av hemsida som rör socialnämndens förvaltning för att skapa en mer användbar hemsida.Genom socialförvaltningens önskemål, med hjälp av användartester samt utifrån tillgänglighetsperspektiv har sidans innehåll utformats på ett sätt som sätter fokus på användare med syfte att öka användningen av hemsidan.Allt arbete har gjorts med hjälp av SiteVision som är ett administrationsverktyg (CMS: Content Management System) som kommunen använder för alla webbsystem i kommunen.Resultatet blev lyckat. Nyckelord: CMS, tillgänglighet, användbarhet, webbdesign, hemsida  

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:hig-7134Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.