Article thumbnail

Nuoren rintasyöpään sairastuneen naisen seksuaaliohjaus : kuvaileva kirjallisuuskatsaus

By Iida-Maria Ruippo and Raisa Valtonen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata nuorten rintasyöpään sairastuneiden naisten erityispiirteitä, seksuaalista toimintakykyä ja heille annettua seksuaaliohjausta. Seksuaalisuus on tärkeä voimavara kaikissa ihmisen elämäntilanteissa, niin terveenä kuin sairastuessa. Tämän opinnäytetyön avulla sairaanhoitajat pystyvät paremmin tukemaan nuoren rintasyöpään sairastuneen naisen seksuaalisuutta juuri tämän kyseisen potilasryhmän erityistarpeet huomioiden. Opinnäytetyön toteutustapa oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineisto analysoitiin induktiivisesti teemoittelemalla. Tulokset ryhmiteltiin aineistosta nousseisiin tutkimuskysymyksiin vastaavin kategorioin. Kirjallisuuskatsaus koostui seitsemästä englanninkielisestä tutkimusartikkelista. Aineisto koottiin PubMed-tietokantaa hyödyntäen. Tuloksista ilmeni, että nuorten rintasyöpään sairastuneiden naisten (myöhemmin NRSN) potilasryhmää määrittivät ikäryhmälle ainutlaatuiset fyysiset ja psyykkiset tekijät. NRSN:n biologinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen elämänvaihe vaikuttivat sairauden vakavuuteen, kehonkuvakäsityksiin ja ihmissuhteisiin. Seksuaaliseen toimintakykyyn vaikuttivat luonnollisesti osittain samat seikat: hoidolliset, psyykkiset ja ihmissuhdetekijät. NRSN:n seksuaaliohjaus koostui kommunikaatiotekijöistä, käytännön ratkaisuista ja onnistumisen edellytyksistä. Tärkeimpänä piirteenä nousi esiin seksuaalisuutta ja hedelmällisyyttä koskevan tiedon saanti. Tuloksia peilattiin lopuksi sairaanhoitajan kompetensseihin. Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää nuoren rintasyöpäpotilaan seksuaalisuuden tukemisessa ja seksuaalisten toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Jatkotutkimusta kaivattaisiin erityisesti nuoren rintasyöpään sairastuneiden naisten kumppanien kokemuksista koskien rintasyöpää, seksuaalisuutta ja seksuaaliohjausta. Omaisten huomiointia sairastuneen hoidossa ei voida korostaa liikaa ja kumppanin huomioiminen, erityisesti seksuaaliohjauksessa, on tärkeä osa sairaanhoitajan työnkuvaa.The purpose of this research was to describe the specific characteristics defining young women with breast cancer, their sexual functioning and sexuality-related counseling they receive. Sexuality is an important resource in life, in sickness and in health. This research will help registered nurses to more efficiently sup-port sexuality of young women with breast cancer, taking into account the specif-ic needs set by this age-specific group of patients. Data for this study were collected by using qualitative research methods. Data were divided into groups according to the themes stemming from the material. This literature review consists of seven English articles that were collected from PubMed database. The results of this study show that the group of patients consisting of young women with breast cancer is defined by both age-specific physical and psycho-logical factors. The stage of life of these young women, biological, interpersonal and social, was related to the severity of the illness, body image and intimate relationships. Partially same factors affected the sexual functioning of these women: treatment-related matters, psychological matters and intimate relation-ships. The sexuality-related counseling of young women with breast cancer con-sisted of communicational factors, practical solutions and conditions of success-ful counseling. Most prominent feature of these was access to information. The results were then considered in the context of nurse’s professional competence. The results of the literature review can be used as guidance in supporting the sexuality of young women with breast cancer and in prevention of sexual dys-function of the same patients. Further research could focus on the partners of young women with breast cancer: their experiences of sexuality and breast can-cer and sexuality-related counseling. Relatives of patients are important part of recovery and/or well-being of any patient and considering the partners point of view, especially in the case of sexuality-related counseling, is an essential part of registered nurse´s competence

Topics: fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, rintasyöpä, seksuaalisuus, Sosiaali- ja terveysala
Year: 2020
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/336336
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.