oaioai:invenio.nusl.cz:6842

Comparison of Java rich client frameworks

Abstract

V úvodní části práce jsou vysvětleny základní pojmy a vytvořen přehled základních vlastností frameworků a rozdělení aplkací na typy vhodné k rozřazení frameworků. V hlavní části práce je uvedena analýza frameworků, které jsou určeny pro tvobu tlustého klienta v programovacím jazyce Java. Na konci práce je uveden přehled aplikací, ke kterým jsou jednotlivé frameworky vhodné

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:6842Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.