oaioai:invenio.nusl.cz:2990

Strategická analýza firmy Beneficial Finance, a. s.

Abstract

Obsahem práce je strategický analýza společnosti z oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. K hodnocení externího prostředí je využito PEST analýzy, analýzy konkurence či Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Vnitřní prostředí organizace posuzuje analýza zdrojů organizace a BCG analýza. Sestavená SWOT analýza hodnotí vnitřní prostředí organizace ve vztahu k jejímu okolí. Cílem práce je identifikace klíčových faktorů ovlivňujících úspěšnost společnosti na trhu

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:2990Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.