oaioai:invenio.nusl.cz:2832

Inovace řešení oblasti HR

Abstract

Ve své práci se snažím shrnout vývoj personálních informačních systémů, porovnat poskytovaná řešení od známých společností vyvíjejících software a dále čtenáře detailně seznámit s jedním řešením, s jeho inovovaným řešením a s jednou ojedinělou funkčností, kterou toto řešení poskytuje. Touto funkčností je sledování znalostí zaměstnanců za účelem rychlejšího vytváření pracovních týmů, které se v jistých typech společností často mění

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:2832Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.