Article thumbnail

Tax harmonization in the EU

By Kristina Tisoňová

Abstract

Cílem práce je poskytnout souhrnný pohled na proces harmonizace daní v Evropské unii od jeho počátku až do současnosti. První kapitola vede k vysvětlení základní pojmů a definic důležitých pro pochopení dalších souvislostí. Podstatná část práce popisuje harmonizaci přímých daní a harmonizaci nepřímých daní se zvláštním zřetelem na harmonizaci v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Další část práce se zabývá pravděpodobným výhledem do budoucnosti vývoje harmonizace daní v EU. Případným alternativním scénářům a analýze pozitivních a negativních dopadů tohoto procesu je věnována syntetická část diplomové práce

Topics: daňová konkurence, nepřímé daně, přímé daně, harmonizace
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2007
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/4235
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/42... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.