Article thumbnail

Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº96

By Secretaría General

Abstract

Acords del Consell de Govern del dia 9 de juny de 2016Índex I. Disposicions generals, acords i resolucions 3_Acords del Consell de Govern del dia 9 de juny de 2016 4_Acord d’equiparació de l’Escola de Doctorat a les escoles i facultats de la Universitat Politècnica de València 6_Acord de modificació de l’oferta de places en màsters per al curs 2016-17 II. Nomenaments d’òrgans de govern i representació 7_Acord d’aprovar el nomenament com a Doctora Honoris Causa de la Sra. Adela CortinaÍndice Índice I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 3_Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 9 de junio de 2016 4_Acuerdo de equiparación de la Escuela de Doctorado a las Escuelas y Facultades de la Universitat Politècnica de València 6_Acuerdo de modificaciòn de la oferta de plazas en másteres para el curso 2016/17 II. Nombramientos de órganos de gobierno y representación 7_Acuerdo de aprobar el nombramiento como Doctora Honoris Causa de Da. Adela CortinaSecretaría General (2016). BOUPV 96. http://hdl.handle.net/10251/66344

Topics: BOUPV, Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Publisher: 'Universitat Politecnica de Valencia'
Year: 2016
OAI identifier: oai:riunet.upv.es:10251/66344
Provided by: RiuNet
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.