Article thumbnail

Організаційна психологія

By Жанна Борисівна Богдан and Ніна Вікторівна Підбуцька

Abstract

Метою викладання навчальної дисципліни "Організаційна психологія" є ознайомлення з основними проблемами організаційної психології як галузі соціальної психології, підготовка студентів до вирішення соціально-психологічних проблем в сучасних організаціях. Завданням вивчення дисципліни "Організаційна психологія" є проведення лекційного курсу та самостійних занять студентів. Передбачені види занять включають послідовне представлення матеріалу, що забезпечує формування знань, умінь, навичок, які виступають основою професійної компетентності організаційного психолога та закріплення цих знань у відповідності з планом вивчення дисциплін

Topics: індивідуальна поведінка, психологічний клімат, життєвий цикл організацій, регресія, соціалізація
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Year: 2017
OAI identifier: oai:repository.kpi.kharkov.ua:KhPI-Press/43254

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.