Article thumbnail

Wdrożenie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie wybranej gminy

By Mateusz Poniatowski and Elżbieta Miłosz

Abstract

The article describes implementation of internet applications supporting business management, basing on implementations inparticular travel agencies. Various web application types of were presented, with the analysis of pros and cons of their usage. Diagnostic survey method was used in the analysis. Results of research have shown, that most popular web application used by travel agencies is CRM.Companies from travel business line proved efficiency of this tool, by increase of sales performance.W artykule opisano wdrażanie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w oparciu o wdrożenia w poszczególnych biurach podróży. Przedstawiono różne typy aplikacji internetowych z analizą zalet i wad ich użycia. W analizie zastosowanometodę sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, że najpopularniejszą aplikacją stosowaną przez biura podróży jest CRM. Przedsiębiorstwa wykazały, że aplikacje były wdrożone bez opóźnień, a główną korzyĞcią ich posiadania jest wzrost sprzedaży

Publisher: 'Politechnika Lubelska'
Year: 2019
DOI identifier: 10.35784/jcsi.147
OAI identifier: oai:ojs2.ph.pollub.pl:article/147

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.