18120024 Spijkenisse Voorweg 9 18120024 Rapportage IVO Spijkenisse, Voorweg 9 eindversie

Abstract

Voor dit project is een archeologisch verkennend onderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Voorweg te Spijkenisse, n.a.v. de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit onderzoek concludeerde dat er in het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde is

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

redirect
Last time updated on 29/10/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.