Article thumbnail

Archeologische rapporten Oranjewoud 2010/21

By Oranjewoud B.V. and I. Kaptein

Abstract

Ten behoeve van het dieper leggen van twee leidingsecties op de locaties Mandelandenweg (N-507-30, KRO2) en Schelfhorst (N507-30, KRO 24-025) nabij Eelde en Paterswolde (gemeente Tynaarlo, Drenthe) is in opdracht van NV Nederlandse Gasunie in februari en maart 2010 door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd. De aanleiding voor het archeologische onderzoek wordt gevormd door het voornemen om op de locaties de bestaande gasleiding te vervangen en/of dieper te leggen. In het bureauonderzoek kwam naar voren dat de beide tracédelen in zones met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting liggen. In het onderzoeksgebied zijn vondsten en vindplaatsen bekend uit de steentijd (Paleolithicum/Neolithicum) en bewoning met bijbehorend landgebruik vanaf de Ijzertijd tot en met de Nieuwe tijd. Het inventariserend booronderzoek wees uit dat de gestelde gespecificeerde verwachting ongegrond is. De beide tracédelen liggen deels in natte bodem (Mandelandenweg: beekdal; Schelfhorst: veengebied stroomdal Eelderdiep), deels op iets hogere grondmet (natte) podzol. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van één of meerdere vindplaatsen zijn niet aangetroffen. de gebieden waar podzolering heeft plaatsgevonden zijn grotendeels verstoord. Vanwege de overwegend natte bodem in het gehele plangebied, de afwezigheid van archeologische indicatoren en de grotendeels verstoorde podzolprofielen wordt ervan uitgegaan dat er geen nader archeologisch onderzoek binnen de werkstrook van het leidingtracé nodig is. Geadviseerd werd om het gebied wat betreft archeologie vrij te geven

Topics: Archaeology, scheme=ABR-complex; code=NEXT; value=Nederzetting - Extractiekamp/-nederzetting;, scheme=ABR-complex; code=NHP; value=Nederzetting - Huisplaats, onverhoogd;
Publisher: Oranjewoud B.V.
Year: 2010
DOI identifier: 10.17026/dans-xn2-pc3v
OAI identifier: oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:24765
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://easy.dans.knaw.nl/ui/d... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.