Article thumbnail
Location of Repository

B&G rapport 1245

By Drs. L. Haaring

Abstract

In opdracht van De Bruin Milieuadvies heeft IDDS Archeologie in mei 2011 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd aan de Koningsstraat 18 in Opheusden, gemeente Nederbetuwe. Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht, dat het plangebied op de oeverwal van de Nederrijn lag. In de top van de oeverafzettingen werden archeologische resten vanaf de IJzertijd, maar met name vanaf de Vroege Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd verwacht. Er werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat de oeverafzettingen zouden zijn bedekt met een pakket komafzettingen van de Nederrijn. Bij het veldonderzoek is geconstateerd dat de oeverafzettingen van de Nederrijn aan het maaiveld liggen en dat de afzettingen tot een diepte van 50m tot 90 cm onder het maaiveld omgewerkt zijn als gevolg van het rooien van bomen. Daardoor wordt de kans dat zich in het plangebied nog archeologische resten in situ bevinden, klein geacht. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten voeren

Topics: Archaeology, scheme=ABR-complex; code=XXX; value=Onbekend;, Archeologisch: booronderzoek, Archeologisch: bureauonderzoek, Archeologisch: inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
Publisher: IDDS Archeologie
Year: 2013
DOI identifier: 10.17026/dans-2b9-25zu
OAI identifier: oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55637
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://easy.dans.knaw.nl/ui/d... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.