Article thumbnail

Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin edistäminen ryhmätoiminnan ja vertaistuen avulla

By Nina Jokela

Abstract

Opinnäytetyön tilasi Suvimäen Klubitalo, joka on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama jäsenyhteisö. Klubitalo tarjoaa kuntoutujille työpainotteista toimintaa ja vertaistukea, jonka lähtökohtana ovat kuntoutujan omat tarpeet. Klubitalokuntoutus perustuu kansainväliseen toimintamalliin. Tavoitteena Klubitalojen toimintamallissa on kuntoutujien elämänlaadun paraneminen, sairaalahoidon tarpeen vähentyminen sekä kuntoutujien tukeminen työelämään palaamisessa. Klubitalotoiminnan yksi keskeisistä pääperiaatteista on jäsentensä hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Suvimäen Klubitalolta nousi tarve jäsenille suunnatusta hyvinvointiryhmästä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tuottaa Klubitalon jäsenille henkiseen hyvinvointiin liittyviä teemapohjaisia ryhmäkertoja. Hyvinvointiryhmällä pyrittiin tukemaan mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia tiedon ja vertaistuen avulla. Hyvinvointiryhmän tavoitteena oli motivoida osallistujia oman hyvinvoinnin tarkasteluun sekä jakaa tietoa hyvinvointiin liittyvistä asioista, jotta he itse voisivat edistää omaa hyvinvointiaan. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisesti hyvinvointiryhmän ohjaamisena kahdeksan eri teemapohjaisen ryhmäkerran verran. Toiminnan mallinnus syntyi opinnäytetyön hyvinvointiryhmästä. Tilaajan mukaan hyvinvointiryhmä oli onnistunut ja kirjallisesta tuotoksesta jää heille esimerkki, kuinka Klubitalolla voidaan jatkossa edistää ja tukea mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia. Ryhmätoimintaan osallistuneet jäsenet kokivat hyvinvointiryhmällä olleen positiivisia vaikutuksia omaan hyvinvointiinsa. Yhteisöpedagogien ammattikunnalle opinnäytetyö on yksi esimerkki siitä, kuinka yhteisöpedagogi voi hyödyntää omaa ammatillista osaamistaan mielenterveykuntoutujien toimintaympäristössä ja tukea osaltaan heidän kuntoutusprosessia. Opinnäytetyö oli ajankohtainen myös mille tahansa ammattikunnalle, koska mielenterveysongelmat ovat nykyään yleisiä, ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen ovat kuntoutumisen kannalta oleellisia asioita

Topics: fi=Yhteisöpedagogiikka|sv=Samhällspedagogik|en=Community Education|, Klubitalo, Mielenterveys, Hyvinvointi, Ryhmätoiminta, Vertaistuki, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/170186
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.