Article thumbnail

Cerebral stroke from the point of view of the general public

By Jan Šimek

Abstract

Tato bakalářská práce zjišťuje informovanost laické veřejnosti o cévních mozkových příhodách. Teoretická část je zaměřena na druhy cévních mozkových příhod, příčiny, příznaky, rizikové faktory a v neposlední řadě na vyšetření a léčbu. Výzkumná část práce obsahuje analýzu a interpretaci dat získaných od 144 respondentů pomocí anonymního dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit, jaké informace o cévních mozkových příhodách chybí dnešní laické veřejnosti.The aim of this bachelor's thesis is to assess public awareness of stroke, The theoretical part is focused on the different types of cerebral strokes, their symptoms, signs, risk factors and last but not least diagnosis and therapy. The research part contains analysis and interpretation of data obtained from 144 respondents using anonymous survey. The purpose of the thesis is to identify the gaps in the present-day public's knowledge about strokes.Fakulta zdravotnických studiíHodnocení vedoucího: C Hodnocení oponenta: D Doplňující otázky k obhajobě: 1. V dotazníku jste se ptal na vzdělání respondentů. Souvisejí nějak zjištěné vědomosti vašich respondentů s jejich vzděláním? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá

Topics: ischemická cévní mozková příhoda, hemoragická cévní mozková příhoda, příznaky, informovanost, rizikové faktory, léčba, cerebrovascular accident, hemorrhagic cerebral infaction, symptoms, awereness, risk factors, treatment
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71347
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.