Article thumbnail

Analýza krátkých základních vícestranných systémů přijímajících signály vysílačů letadel

By Pavel Bezoušek and Marek Pola

Abstract

In the paper a mathematical model of a short-base multistatic system using aircraft transponder signals is presented. Several system modifications, combining a hyperbolic TDOA system, elliptical system using its own interrogator, angle measurement system and system exploiting the altitude information from the aircraft are simulated and analyzed. Their horizontal and vertical position estimation RMS errors are compared and possibilities of ADS-B based positioning system reliability enhancement are proposed.V práci je prezentován matematický model krátkodobého multistatického systému, který využívá signály transpondérů letadel. Několik modifikací systému, které kombinují hyperbolický systém TDOA, eliptický systém s vlastním dotazovačem, systém měření úhlu a systém využívající informace o nadmořské výšce z letadla, jsou simulovány a analyzovány. Jejich horizontální a vertikální odhad chyby RMS jsou porovnávány a navrženy jsou možnosti rozšíření spolehlivosti polohovacího systému založené na ADS-B

Topics: Time difference of arrival (TDOA), Angle of arrival (AOA), multi-lateration (MLAT), Automatic Dependent System-Broadcast (ADS-B), Air traffic control (ATC), Air traffic management (ATM), časový rozdíl příchodu (TDOA), Úhel příjezdu (AOA), multi-lateration (MLAT), Automatický závislý systém - Vysílání (ADS-B), Řízení letového provozu (ATC), Letový provoz řízení (ATM)
Publisher: 'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)'
Year: 2017
DOI identifier: 10.1109/RADIOELEK.2017.7937580
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69867
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/6... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.