Article thumbnail

Occurrence of Lawsonia intracellularis and Brachyspira spp. in Swedish horses

By Ted Johansson

Abstract

Proliferative enteropathy (PE) caused by Lawsonia intracellularis has been reported in horses in the USA, Canada, Australia and Great Britain. Diarrhoea caused by Brachyspira antigen-containing spirochaetes has been diagnosed in a horse in Japan. The presence of Lawsonia intracellularis or Brachyspira spp. have neither been investigated in healthy nor in sick horses in Sweden. The purpose of this study was to survey the occurrence of the two bacteria in Swedish horses. Faecal samples were gathered from 108 foals without any clinical signs of illness in the age of four to eight months. The samples were collected from four different stud farms. A nested PCR was used to detect Lawsonia intracellularis and culture was used to detect the presence of Brachyspira spp. In this study neither of the two bacteria were found. The explanations for the result might be that the bacteria do not exist in the Swedish horse population, or that they do not exist in horses from the examined area or that the horses did not shed a detectable number of bacteria.Det finns fall rapporterade av proliferativ enteropati (PE) hos häst orsakat av Lawsonia intracellularis från USA, Kanada, Australien och Storbritannien. Diarré orsakat av spiroketer med Brachyspira-antigen har påvisats hos en häst i Japan. I Sverige har inte Lawsonia intracellularis eller Brachyspira spp. påvisats hos varken sjuka eller friska hästar. Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av dessa två bakterier hos svenska hästar. Faecesprov togs från 108 kliniskt friska föl i åldern fyra till åtta månader på fyra olika stuterier. För analys av Lawsonia intracellularis användes en nested PCR och för Brachyspira spp. skedde analys genom odling. Ingen av dessa bakterier kunde påvisas. Detta kan bero på att bakterierna inte finns i den svenska hästpopulationen, eller att de inte finns i det undersöka geografiska området eller att de fanns i för liten mängd för att kunna detekteras

Topics: proliferativ enteropati, Lawsonia intracellularis, Brachyspira, häst
Publisher: SLU/Dept. of Clinical Sciences
Year: 2006
OAI identifier: oai:stud.epsilon.slu.se:11868

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.