oaioai:zir.nsk.hr:foi_1641

Scaling networks

Abstract

Mrežni ispadi mogu dovesti do gubitka prihoda i gubitka klijenata. Mrežni dizajneri moraju projektirati i izgraditi mrežu za poslovanje koja je skalabilna i na visokoj razini dostupnosti. U ovoj ću temi predstaviti strategije koje se mogu koristiti kako bismo sustavno dizajnirali funkcionalnu mrežu. Cilj dizajniranja skalarnih mreža je ograničiti broj uređaja pogođenih ispadom jednog mrežnog uređaja, pružiti plan i put za rast, te stvoriti pouzadnu mrežu

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:foi_1641Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.