Article thumbnail

Expectatives de futur per al valencià: els seus parlants més joves (anàlisi de les actituds lingüístiques a la població infantil de Moncofa)

By Jordi Sánchez-Martí

Abstract

Agafant la situació sociolingüística actual al País Valencia com a marc de referència, aquest article proposa una metodologia d'anàlisi de les actituds Iingüístiques del sector més jove d'una comunitat de parla concreta: el poble de Moncofa. Els resultats obtinguts ens permeten de fer una prospecció del que pot ser el futur de la llengua a les nostres comarques.Taking the sociolinguistic situation in the Valencian Community as a framework, this article suggests a methodology to analyze the linguistic attitude of the youngest sector in a specific speech community: the village of Moncofa. The results of this survey permit us to prospect the likely future of Catalan in this region

Topics: Actituds lingüístiques, Sociolingüística valenciana, Moncofa, Filología Catalana, Lingüística General
Publisher: Agrupació Borrianenca de Cultura
Year: 1998
OAI identifier: oai:rua.ua.es:10045/19210
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.