Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Arbetstid och stress – Lärarnas syn på sin arbetssituation

By Emelie Eriksson

Abstract

Syftet är att beskriva vad lärarna anser om sin arbetssituation gällande arbetstiden, samt undersöka om lärare känner sig stressade i sitt yrke. Utifrån det också ta reda på vad man som lärare kan göra för att underlätta sin arbetssituation rörande arbetstiden. En bättre förståelse för hur lärarnas arbetstid fungerar. I ett vidare sammanhang syftar uppsatsen till att ge lärare en mer realistisk tidsram för sina didaktiska uppgifter. Frågorna som ställs i uppsatsen är vad lärare anser om sin arbetssituation gällande arbetstiden samt vad man som lärare kan göra för att underlätta sin arbetssituation utifrån arbetstiden. En annan fråga är om lärarna anser sig stressade i sitt yrke. För att ta reda på ovanstående så har jag använt mig mestadels av en enkätundersökning, samt tagit del av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds riktlinjer gällande arbetstiden. Resultatet av undersökningen visar att lärare är stressade, och prioriterar bort sig själva. De anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och att det är för mycket dokumentation och administration med mera som tar fokus från undervisningen. Dock så har lärarna en positiv känsla inför sitt yrke. Lärarna anser även att det är viktigt att ha bra fungerande arbetslag/kollegor, där man kan finna glädje och stöd. Lärarna har idéer på hur de kan avlastas, vid bland annat arbetstoppar. Lärarna väljer att prioritera bort egen utveckling när de har mycket att göra. De väljer bort det som kan hjälpa dem att utvecklas och lindra deras stress. Dock visar de även att de sätter eleven i första rummet

Topics: Lärare, arbetstid, arbetssituation, stress
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/33780

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.