Location of Repository

Hemlösa missbrukande kvinnor och sexuella identiteter En diskursanalytisk studie

By Frida Larsson

Abstract

Denna uppsats bygger på tre fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare och tre individuella intervjuer med hemlösa missbrukande kvinnor. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka vilka diskurser som var aktuella gällande hemlösa missbrukande kvinnors sexualitet, samt hur dessa påverkade kvinnornas konstruerande av sexuella identiteter. För att undersöka syftet diskuterades följande frågeställningar:  Hur talar hemlösa missbrukande kvinnor om sin egen sexualitet?  Hur talar socialsekreterare om hemlösa missbrukande kvinnors sexualitet?  Skiljer sig hemlösa missbrukande kvinnors egna tal om sexualitet från socialsekreterarnas tal och vilka konsekvenser får i sådana fall dessa skillnader?  Vilka sexuella identiteter är tillgängliga för hemlösa missbrukande kvinnor och hur förhåller de sig till dessa? Analysen gjordes utifrån diskursanalys, teori om sexuella skript samt teori om respektabilitet. I resultatet presenterades sex diskurser som ansågs aktuella gällande de hemlösa missbrukande kvinnornas sexualitet; Den ojämna byteshandeln, Det bra sexet och det nödvändigt onda, Övergreppen och dess konsekvenser, Sexet och drogerna, Prostitution och Vem pratar om sexualitet?. Under varje diskurs diskuterades vilka identiteter som var tillgängliga för kvinnorna, samt hur dessa konstruerades och möjliggjordes. Jämförelser mellan de hemlösa missbrukande kvinnornas konstruktioner och socialsekreterarnas konstruktioner inkluderades i denna analys. Resultatet visade att en omfattande tystnad omgärdar de hemlösa missbrukande kvinnornas sexualitet. Ingen av de intervjuade kvinnorna hade fått frågor om sexualitet från någon socialsekreterare. Socialsekreterarna angav också att de sällan pratade med klienter om sexualitet. Studien visar att både kvinnorna och socialsekreterarna förhöll sig till samhälleliga diskurser om hemlösa missbrukande kvinnors sexualitet. Trots att kvinnorna och socialsekreterarna inte pratade med varandra om sexualitet framkom att socialsekreterarna var betydelsefulla i kvinnornas konstruerande av sexuella identiteter. Resultaten visar att flera sexuella identiteter var tillgängliga för kvinnorna, men att många av dessa innebar identifieringar och handlingar vilka upplevdes som negativa för kvinnorna. I studien framkom också att identiteten ’missbrukare’ var avgörande för alla övriga identitetskonstruktioner

Topics: sexualitet, identitet, hemlöshet, missbruk, kvinna, diskurs
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/33381

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.