Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

To get life back - People´s experiences of health, wellbeing and quality of life associated with obesity surgery

By Sofie Carlson and Ellen Wijk

Abstract

Bakgrund: Fetma är ett växande problem i samhället. I Sverige har hela 11 procent av befolkningen fetma, alltså ett BMI över 30. Fetma ger olika följdsjukdomar såsom hypertoni, diabetes och stroke som står hälso- och sjukvården dyrt, men fetma påverkar individen mycket mer än så. Då det inte finns någon annan lösning kan överviktskirurgi bli aktuellt. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa vad som påverkar upplevelsen av hälsa, välbefinnande och livskvalitet hos personer med fetma, före och efter behandling med överviktskirurgi. Metod: Denna litteraturöversikt baseras på tretton artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Resultat: Personer med fetma mår fysiskt och psykisk dåligt. De kan få kroppliga begränsningar, smärta och följdsjukdomar. Även självförtroende, självkänsla och kroppsuppfattning påverkar dem negativt. Alla dessa områden förbättras avsevärt efter överviktskirurgi. Inte minst förbättras eller försvinner symtom av följdsjukdomar. Slutsats: Överviktskirurgi har en positiv inverkan på hälsa, välbefinnande och livskvalitet och ses som ett förnyat hopp och en tro på en ljusare framtid

Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/32109

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.