Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

"Att se och förstå världen på ett annorlunda sätt" - Behovet av anpassad grundskola för barn med autism

By sheila näsholm and emilie alexandersson

Abstract

Syftet med vår undersökning är att få en helhetssyn i hur pedagoger arbetar för att ge elever med autism en likvärdig undervisning. Vi vill veta hur pedagoger arbetar för att tillgodose varje elevs behov, samt vad som krävs för att ge barn med autism samma förutsättningar för att uppnå grundskolans kunskapskrav. Genom litteraturgenomgång och en kvalitativ intervjustudie har vi genomfört detta examensarbete. Genom litteraturgenomgången vill vi redogöra för begreppet autism, funktionsnedsättningen, samt vad nedsättningen har för konsekvenser i skolan. För att få den helhetssyn vi eftersträvar har vi valt att komplettera litteraturgenomgången med en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna har gjorts med fyra pedagoger som alla har erfarenhet av att arbeta med elever med diagnosen autismspektrumstörning i grundskolan. Resultatet av vår studie visar att elever med autism har olika behov och därmed behöver pedagoger som besitter den kunskap som krävs för att eleven ska må bra och ges förutsättningar till en lyckad utbildning. I och med den nya skollagen som trädde i kraft år 2011, innebär det att elever med diagnosen autism utan utvecklingsstörning eller hjärnskada skall ingå i grundskola. Det betyder alltså att alla pedagoger som arbetar i grundskola troligtvis kommer att möta en elev med autism och är därmed i behov av kunskap om funktionsnedsättningen

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31567

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.