Location of Repository

När jag tänker på framtiden så är allt flygande

By 

Abstract

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är undersöka hur dagens elever uttrycker tankar om framtiden samt att undersöka om eleverna upplever att skolan har inverkan på deras syn på framtiden. Jag genomförde 5 gruppintervjuer med elever i årskurs 6 och resultatet baseras således på kvalitativ data, insamlat på en skola i västra Sverige. Resultatet visar att eleverna är optimistiska vad gäller sin egen framtid, men oroliga för bland annat klimathot och ökad miljöförstöring som kan påverkar hur vår planet kommer att se ut i framtiden. Av resultaten har jag skapat fyra olika kategorier av svar, som representerar hur eleverna svarade under intervjuerna. De pratar om framtiden ur fyra olika perskeptiv, vilka är ett socialt-, ekonomiskt-, tekniskt- och mijlöperspektiv. Inom samtliga perspektiv tror de sig kunna göra något för att påverka, bara man är medveten om riskerna. Eleverna ser fram emot vad som väntar dem och pratar bland annat om nyfikenhet inför att uppleva spännande teknikutveckling. Det framkom även av elevernas resonemang att de önskar att prata mer om framtiden i skolan, då de tycker att det är viktigt att vara förberedda inför vad som komma skall. De anser att skolan är av betydelse för deras framtid och att man i skolan lär sig bland annat hur man ska vara i sociala sammanhang. Det har därmed betydelse för läraryrket att känna till vad elever har för framtidssyn. För att gynna deras positiva framtidsföreställnignar av det av stor vikt att undervisningen syftar till att stärka elevernas självtillit

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29829

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.