Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hur kan barns oro inför anestesi och operation förebyggas? En litteraturstudie.

By Kerstin Hammar and Britt-Marie Karlsson

Abstract

Bakgrund: Att sövas är en av de mest stressfyllda erfarenheter ett barn kan få i samband med sjukhusvistelse. Perioperativ oro är relaterad till postoperativ smärta och negativa postoperativa beteendeförändringar. Syfte: Att belysa hur barns oro inför anestesi och operation kan förebyggas med andra metoder än farmakologiska. Metod: En litteraturstudie där resultatet är baserat på 11 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000- 2010. Resultat: Distraktion i form av clowner och dataspel har visat sig minska barnets oro inför anestesi och operation. Familjefokuserad förberedelse i både skriftlig och muntlig form och terapeutisk lek minskar också barns oro. En tyst och lugn miljö bidrar till en lugnare insomning och även alternativ medicin i form av akupressur ger samma resultat. Slutsats: Med ganska enkla metoder kan barns oro inför anestesi och operation förebyggas. Alla de studerade metoderna har visat sig minska barns oro i jämförelse med det standardiserade omhändertagandet

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29149

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.