Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Asking patients about their drinking habits. Opportunities and obstacles for nurses in dealing with a current issue in public health.

By Marita Stjärnehag

Abstract

En miljon människor i Sverige dricker för mycket alkohol vilket kan leda till försämrad hälsa, sjukdom och skador. Sjuksköterskor möter patienter i olika omvårdnadssituationer inom hälso- och sjukvården. Syftet med denna studie var att belysa vad som underlättar och vad som hindrar sjuksköterskor att ställa frågor om alkoholkonsumtion i möten med patienten. Litteraturstudien baserades på 10 artiklar funna via de två databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna har granskats och analyserats och i resultatet framkom tre kategorier vilka har huvudtema och undertema. Sjuksköterskans förutsättningar, Patientens förutsättningar och Organisatoriska förutsättningar. Slutsatsen var att det fanns faktorer som påverkade sjuksköterskan till att ställa frågan om alkoholkonsumtionen till patienten. Där sjuksköterskans uppfattningar om alkohol tillsammans med bristen på kunskap om alkohol och kommunikationsfärdigheter påverkade sjuksköterskans möjlighet att lyfta frågan om alkoholvanan till patienten. Alla sjuksköterskor som möter patienter som konsumerar för mycket alkohol i sitt dagliga arbete där lite utbildning kan göra en stor förändring

Topics: alcohol, alcohol consumption, attitudes, barriers, facilitators, feasibility, nurse, nursing, obstacles, screening
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/27054

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.