Location of Repository

Samband mellan bullerskada och hypertoni

By Dick Sahlberg

Abstract

Exponering för buller kan ge olika fysiologiska effekter, däribland förhöjt blodtryck, vilket ett stort antal studier har visat. Hörselskada till följd av långvarig exposition för buller ger bestående förändringar vid audiometri. Det finns motstridiga uppgifter om bullerskada är tillförlitlig indikator på risk för hypertoni. Föreliggande studie syftade till att undersöka dels om bullerskada har samband med förhöjt systoliskt och/eller diastoliskt blodtryck, dels om sambandet i så fall är så tydligt att det kan leda till rekommendation om rutinmässig blodtryckskontroll på alla individer där bullerskada påvisats vid audiometri. I denna studie undersöktes alla personer som genomgick audiometri vid Previa Halland första halvåret 2005, 72 st. Resultaten visar att gruppen med bullerskada i genomsnitt hade signifikant högre systoliskt och diastoliskt blodtryck än gruppen utan skada, däremot kunde man inte visa högre förekomst av hypertoni enligt SBU:s definition

Topics: Företagsläkare, Projektrapport
Publisher: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Year: 2006
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23426

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.