Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Metro och Punkt.se -en kvantitativ studie om gratistidningar-

By Anna-Karin Klingberg

Abstract

Titel: Metro och Punkt.se -en kvantitativ studie om gratistidningar. Författare: Anna-Karin Klingberg Kurs: Uppsatsarbete 10 p i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2009 Handledare: Karin Fogelberg Sidantal: 39 exklusive bilagor, med bilagor 49. Syfte: Syftet med denna uppsats är att se om det förekommer några skillnader mellan gratistidningarna Metro och Punkt.se. Om det förekommer skillnader, se vad det är som skiljer tidningarna åt, såväl innehåll som layout. Metod: En kvantitativ innehållsanalys, en undersökning som baseras på sju nummer av varje tidning. Alla tidningarna är från samma vecka. Material: Sju styckena nummer av Metro samt sju styckna nummer av Punkt.se Huvudresultat: Det förekommer inga större väsentliga skillnader mellan gratistidningarna Metro och Punkt.se. Det som skiljer tidningarna mest åt är layout, utseende, färgsättningarna samt vissa nyhetsartiklar. Punkt.se har några lokalanyheter procentuellt sett mer än Metro. Det förekommer några mer annonsörer i Metro

Topics: Nyhetsvärdering, innehållsanalys, validitet
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/22015

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.