Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Instrumentvård och ergonomi ­ en bristvara inom elgitarrpedagogiken?

By Erik Quist

Abstract

     Efter att aktivt ha musicerat i drygt femton år, främst som elgitarrist, slog det mig att jag aldrig sett något läromedel för elgitarr som tar upp ämnena instrumentvård och ergonomi. Efter många samtal med medstudenter och musiker kom jag fram till att det inte bara var jag som upptäckt detta, utan att många hade samma erfarenhet och funderat i samma banor. Syftet är att undersöka hur ämnena ergonomi och instrumentvård behandlas i läromedel för elgitarr och om det finns ett behov för ett specialiserat läromedel som behandlar dessa ämnen mer ingående.  Frågeställningarna för arbetet var: Tas ämnena instrumentvård och ergonomi upp tillräckligt ofta och ingående i befintligt undervisningsmaterial för elgitarr, finns det intresse bland lärare för ett undervisningsmaterial som behandlade dessa ämnen mer ingående, finns det ett behov av ett sådant studiematerial, och vad behövs för att sammanställa ett sådant studiematerial? Metoderna jag använt mig av är  litteraturstudier av 4 läroböcker för elgitarr, kvalitativ studie av Stojan Kaladjevs doktorsavhandling Ergonomi i musikundervisningen – kognitiva och ergonomiska aspekter på instrumentalspel, ostrukturerat frågeformulär till tio aktiva lärare i  elgitarr, samt en studie av informationsutbudet för instrumentvård för elgitarr på internet. Jag fick fram ett tydligt resultat. I 4 läroböcker för elgitarr representerades ämnet ergonomi med fyra meningar och en bild, instrumentvård inte alls. Enkätundersökningen pekar emot att en stor del av elgitarrlärarna själva fått bristande utbildning i dessa ämnen, anser att ett läromedel behövs, och är personligen intresserade av ett sådant. Med stöd av Stojan Kaladjevs avhandling och mina empiriska studier är min slutsats att behovet av ett specialiserat undervisningsmaterial finns, att dessa ämnen är en bristvara inom elgitarrlitteraturen, att många lärare och elever skulle ha nytta av ett sådant, och att stora delar av kunskaperna som behövs fö

Topics: Elgitarr, ergonomi, instrumentv
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/21650

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.