Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Beröring som en metod för avkoppling i förskolan, en studie om fyra pedagogers tankar kring beröring och stress

By Lina Lundgren and Jenny Nilsson

Abstract

Sammanfattning: Syftet är att undersöka vad några förskolelärare anser att beröring innebär, vilka avslappnande effekter de tror det kan ha samt om det påverkar inlärningen hos barn. Syftet är också att undersöka hur man i förskolan arbetar praktiskt med beröring. För att svara på vårt syfte tog vi hjälp av fyra frågeställningar: Vad anser pedagogerna att beröring innebär och varför har de valt att arbeta med denna metod? Upplever pedagogerna att beröring minskar stress hos barn i förskolan? Vilka effekter anser pedagogerna att beröring har på barns inlärning och koncentrationsförmåga? Hur kan man praktiskt arbeta med beröring? Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med pedagoger som arbetar med taktil beröring i sin verksamhet. Vi har också läst litteratur som berör ämnet och tagit del av praktiska tips. Resultatet visar att beröring har en positiv verkan på kroppen. Det är lugnande och bidrar till avslappning. Beröring kan också bidra till att kamratrelationerna stärks i barngruppen. Enligt Lpfö 98 står det att verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande, trygghet och utveckling. Resultatet har visat att beröring kan vara en metod för att uppfylla denna målsättning.

Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/19885

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.