Location of Repository

”Ge mig en mick och jag tar den som kleptomaner” för ”I don’t feel you som yoghurt”

By Linda Jordeskog

Abstract

Syftet för denna uppsats är i bred mening att undersöka vad som kännetecknar modern, svensk rap. I synnerhet vill jag veta vad unga rappare själva framhåller som viktigt i sitt skrivande och framförande av rap. Frågan undersöks därför, i del II av uppsatsen, utifrån resultatet av intervjuer med fyra unga rappare. Den generella frågeställningen till dessa informanter är alltså ”vad är viktigt i dina raptexter?”. I del III tar jag fasta på resultatet ifrån intervjuerna och fördjupar mig i några av de rappens beståndsdelar som de intervjuade framhållit som viktiga. Slutligen vill jag sammanfatta uppsatsens resultat och dess betydelse för min profession

Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2008
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/18192

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.