Location of Repository

Patient's experience of surplus skin after laparoscopic Gastric Bypass

By Christina Biörserud

Abstract

Bakgrund Tidigare studier av patienter som har opererats för övervikt med Gastric Banding visar att många patienter får besvär med överskottshud efter operationen. Det finns däremot ingen studie som undersöker om och i så fall i vilken grad patienterna har besvär av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass som ger en förväntat stor viktnedgång. Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om personer som har opererats för övervikt enligt Gastric Bypass har problem med överskottshud och hur de i så fall upplever detta samt om det finns något samband mellan överskottshud och patientens ålder, viktnedgång och aktivitetsgrad. Metod Ett för denna studie konstruerat frågeformulär skickades ut till de personer som hade opererats med laparaskopisk Gastric Bypass på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan år 2002 – 2004. Formuläret skickades till 148 personer och svarsfrekvensen var 76 %. Resultat Av de 112 personer som besvarade frågeformuläret uppgav 94 personer (84 %) att de hade besvär av överskottshud. Denna satt framför allt på magen, överarmarna och på insidan av låren och den gav bl.a. besvär med svamp och klåda, problem att hitta kläder, psykiska besvär och den försvårade fysisk aktivitet. Statistiskt fler kvinnor än män hade problem med överskottshud. Konklusion De medicinska riskerna med fetma minskar i och med viktnedgången efter en laparaskopisk Gastric Bypass men för många personer kvarstår psykosociala problem på grund av besvär med överskottshud

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4747

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.