Location of Repository

Medias artiklar om mobbning. En studie om medias vinkling av mobbning samt skolans syn av medias bild

By Monika Ax

Abstract

Bakgrund Många barn blir mobbade och trakasserade runt om på våra skolor. Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan från 1 April-06, men tyvärr blir antalet mobbade barn inte mindre. Media har haft en mängd artiklar om barn som blir mobbade i skolan, med påföljd att skolan blir uthängd i media som den stora syndabocken som inte gör något för de utsatta barnen. Syfte Syftet med min undersökning blir att studera medias bild om mobbning och hur lärare upplever och ser på medias bild. Frågeställning Hur ser medias bild av mobbningen i svenska skolor ut? Hur ser skolans personal på medias bild av mobbningen? Material och metod Uppsatsen grundas på litteraturstudier, intervjuer och samtal med lärare, samt textanalys av mediala artiklar. Slutsatser Medias bild om mobbades barn i skolorna stämmer inte överens med skolan och personalens bild av hur man hanterar mobbning och trakasserier

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/3900

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.