Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

En skola i rörelse ­ en fallstudie av utökad rörelse i skolan

By Jonas Hall, Carl-Johan Karlsson and Stefan Holmström

Abstract

Inledning Man säger idag att vi utifrån ett fysiskt perspektiv lever i ett "ligg- och sittsamhälle" där vi sakta men säkert håller på att rationalisera bort den fysiska aktiviteten i vardagslivet. Det allvarligaste med den ökande inaktiviteten är att detta går ned i åldrarna. Folkhälsoinstitutet gav 2005 ut en rapport som visade att ca 23 % av barnen i studien var överviktiga. Forskare är idag överens om att fysisk aktivitet har positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan. Det här är ett problem som uppmärksammats på senare år. 2003 aviserade regeringen att mellan åren 2004-2007 får riksidrottsförbundet 1 miljard kronor som skall användas i satsningen "Ett handslag med idrotten", i daglig mun kallad Handslaget. Handslaget skall hjälpa till att stimulera samarbetet mellan föreningar och skolor för att eleverna skall kunna erbjudas mer fysisk aktivitet under skoldagen. Rävekärrsskolan i Mölndal var en av de skolor som tidigt gick in i ett samverkansprojekt när man VT 2004 inledde ett samarbete med Fässbergs IF. Syfte Huvudsyftet med vår studie är att undersöka hur fysiskt aktiva och hälsomedvetna eleverna på Rävekärrsskolan är, efter att ha deltagit i samverkansprojektet med Fässbergs IF sedan starten VT 2004. Metod Vi valde att genomföra en fallstudie på Rävekärrsskolan i Mölndal. Vi valde att genomföra studien på de elever som deltagit sedan samverkansprojektet startade. För att på bästa sätt få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en enkätundersökning. Resultat Vår slutsats av studien är att eleverna överlag är hälsomedvetna och fysiskt aktiva. Slutsatsen gäller för både pojkarna och flickorna och att Rävekärrsskolans sätt att arbeta mot en hälsosammare livsstil fungerar

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/3886

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.