Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Open Source Software Paradigmskifte eller dagslända?

By Magnus Danielsson

Abstract

Abstrakt Avsikten med denna uppsats har varit att undersöka begreppet Open Source Software (OSS) ur olika synvinklar. Mina centrala frågeställningar var, vad är OSS?, samt hur används det av olika organisationer? Intresset kring att göra en studie om OSS grundade sig i all den uppmärksamhet som ägnats fenomenet de senaste åren. Står vi måhända inför ett paradigmskifte när det gäller hur vi producerar och distribuerar mjukvara? Kanske en lösning på den ständiga 'mjukvarukrisen'? I en teoretisk ansats har jag utgått från studier av litteratur, såväl som artiklar på Internet. Detta i syfte att redogöra för historiken bakom mjukvara med öppen källkod. Jag undersökte bruket av OSS i offentlig svensk förvaltning och 3:e världen samt olika licenser som används. Jag drog även parallellen med traditionen inom forskningen att öppet publicera resultat samt dess konflikt med kapitalismens syn på konkurrensfördelar och patent. I undersökningen ingick även en empirisk kvalitativ studie, där jag med intervjuer undersökte fem organisationer i Göteborg utifrån deras attityd till OSS. Resultatet blev att de använde OSS för dess höga kvalitet, låga inköpspris samt goda support. Dessutom slapp man administrera licenshantering och kunde förenkla sina inköpsrutiner

Year: 2002
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1385

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.