Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

TermGate- Ett praktiskt angreppssätt för en materialdaministrativ studie tillsammans med prototyping och JDS

By Staffan Thulin and Mattias Holmertz

Abstract

Med hjälp av litteraturstudier och kvalitativ forskningsmetodik har vi försökt att ta reda på om det finns några speciella kriterier som måste tillgodoses vid utveckling av materialadminstrativa system. Vi har inte lyckats hitta några metodspecifika kriterier som måste tillgodoses. Istället har vi identifierat tre för oss verksamhetsspecifika kriterier, nämligen: tid, flexibilitet och funktionalitet. Då vårt arbete resulterade i en kravspecifikation till en protoyp har vi även gått igenom prototyping. Under arbetets gång ansåg vi att prototypingens modell var bristfällig i genomförandefasen. Som ett förslag till förbättring av denna modell har vi kommit fram till att man kan kombinera olika systemutvecklingsmetoder tillsammans med prototyping som en övergripande utvecklingsmodell

Year: 2001
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1339

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.