Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vad påverkar personliga assistenters benägenhet att säga upp sig?

By Annika Florin

Abstract

Assistansanordnarföretaget Passal har sedan starten haft en hög personalomsättning i form av frivillig uppsägning. Uppsatsen skall därav undersöka vad i de personliga assistenternas arbetssituation som påverkar deras benägenhet att säga upp sig. En postenkät utsändes till Passals före detta anställda som själva sade upp sig under år 2003. I undersökningen framkom att en majoritet av respondenterna varit missnöjda med lönen och ej fått någon återkoppling på sina arbetsinsatser. Arbetskraven liksom egenkontrollen och det sociala stödet upplevdes som lågt. Vidare framkom brister i företagets kontakt med och information till sina anställda. Den dåliga lönen, oklarheter kring arbetsuppgifter och brist på återkoppling inverkar sannolikt på assistenternas benägenhet att säga upp sig även om faktorer hos dem själva också spelar in

Topics: personalomsättning, personliga assistenter, uppsägning., arbetssituation
Year: 2004
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/103

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.